Bitkisel Peyzaj Uygulama

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.

Müşteri ile yapılan görüşmeler neticesinde renk,doku, ölçü,biçim ve fonksiyonellik kriterleri ile iklim şartları, sosyokültürel durum ve tüm bunları tamamlayan sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak yerli yada ithal menşei de bitkilerin temin edilerek yeşil alanlara uygun şekilde (formal-informal-leke ) dikilmesi yada belli bölgelerde saksı içerisinde kullanılmasıdır.